Modeli toplotnih pumpi

“Freon” Vam nudi nekoliko različitih modela toplotnih pumpi. Zajednička karakteristika za sve modele je mikroprocesorsko upravljanje i kontrola. Ugrađeni su “Copeland – Scroll” kompresori i pločasti izmenjivači firme “SWEP”, što obezbeđuje vrhunski kvalitet uređaja.

Prilikom izrade, posebna pažnja se posvetila obezbeđivanju maksimalnih performansi uređaja.
Multifunkcijski displej omogućava korisniku da sve vreme prati ključne parametre uređaja, kao što su:

 • temperature (prikazivanje temperatura na 6 mesta),
 • struja koja teče kroz kompresor/e,
 • koeficijent grejanja (odnos električne / geotermalne snage),
 • energetski bilans (utrošena / dobijena energija),
 • trenutni protok vode (m3/h),
 • informacije o greškama i još mnogo toga.

Korisniku je omogućeno da podešava parametre prema svojim potrebama, s tim da je uređaj zaštićen od pogrešnog rukovanja (neće dozvoliti unos vrednosti koje bi narušile optimalan rad toplotne pumpe).

Ugrađene zaštite:

 • zaštita od prekomerne struje,
 • zaštita od prevelikog pritiska na izlazu kompresora,
 • zaštita od smrzavanja izmenjivača,
 • zaštita od nedovoljnog protoka vode,
 • zaštita od naponskih oscilacija i redosleda faza (asimetrija faza).

Modeli i snage standardno fabrikovanih toplotnih pumpi:

Terahot

“Terahot -SC” (Single Kompresor)
Tcond.=45°C, Tevap.=5°C, Subcooling=10°C (Primenjivo za podno grejanje)
ModelHlađenje (kW)Grejanje (kW)PotrošnjaCOP
Terahot 8-SC 8,31,74,15
Terahot 8-SC/GH7,28,31,74,15
Terahot 10-SC 9,92,14,17
Terahot 10-SC/GH8,69,92,14,17
Terahot 11-SC 11,72,44,19
Terahot 11-SC/GH10,211,72,44,19
Terahot 14-SC 14,234,03
Terahot 14-SC/GH12,414,234,03
Terahot 17-SC 17,83,64,16
Terahot 17-SC/GH15,117,83,64,16
Terahot 20-SC 214,34,26
Terahot 20-SC/GH18,4214,34,26
Terahot 23-SC 23,64,84,33
Terahot 23-SC/GH20,723,64,84,33
Terahot 26-SC 23,64,84,33
Terahot 26-SC/GH24,223,64,84,33
“Terahot -TC” (Tandem Kompresor)
Tcond.=45°C, Tevap.=5°C, Subcooling=10°C (Primenjivo za podno grejanje)
    
ModelHlađenje
(kW)
Grejanje
(kW)
Potrošnja
(kW)
COP
(vidi napomenu)
Terahot 13-TC 12,82,83,94
Terahot 13-TC/GH1112,82,83,94
Terahot 16-TC 16,63,44,17
Terahot 16-TC/GH14,416,63,44,17
Terahot 20-TC 19,84,24,19
Terahot 20-TC/GH17,219,84,24,19
Terahot 23-TC 23,44,84,18
Terahot 23-TC/GH20,423,44,84,18
Terahot 28-TC 28,66,24,03
Terahot 28-TC/GH24,828,66,24,03
Terahot 35-TC 34,87,24,16
Terahot 35-TC/GH30,234,87,24,16
Terahot 42-TC 428,64,26
Terahot 42-TC/GH36,8428,64,26
Terahot 47-TC 47,29,64,33
Terahot 47-TC/GH41,447,29,64,33

Napomena: Keficijent grejanja (COP) je dat za slučaj kada rade oba kompresora, kada se jedan
Kompresor isključi COP se povećava.

Cene su sa obračunatim PDV-om! Modeli toplotnih pumpi koji u nazivu imaju sufiks „/GH“,
imaju integrisanu opciju hlađenja.